- Overfiske kan gi ny krise på Færøyene -

Fiskaren, 26.februar 1998: Samtidig som Færøyene har fått oppreisning mot Danmark i banksaken, maner fiskeribiologer og økonomer nå til forsiktighet. Den færøyske flåten ser ut til å fiske alt remmer og tøy kan holde i hjemlige farvann. Mange er i dag svært bekymret for et overfiske som kan føre til kollaps av bestandene. De samme forhold som førte til krisen på 90-tallet, kan skje en gang til. Moralsk fikk Færøyene medhold i banksaken. Men alle vet at årsaken til kriseårene noen år tilbake, først og fremst er å finne på Færøyene. Overforbruk, overfiske og overbelåning er tre nøkkelord som går igjen. Flere biologer og økonomer mener at færøyingene ikke har lært nok av denne krisen.

Fig. 1. Fangst af torsk ved Færøyane 1904-1997.

Bedre fiske, lavere rente

Fremgangen de siste tre årene skyldes oppgang i fiskeriet og lav rente, men fiskeribiologene varsler nå nedgang i torskefisket de neste årene samtidig som en global renteoppgang er i vente. Først på 90-tallet lå torskefisket i færøysk økonomisk sone helt nede på 5. 000 til 6. 000 tonn. Men siden 1995 har torskefisket økt mye og var hele 40. 000 tonn i 1996 og 1997. Årsaken til fremgangen har vært gode torskeårsklasser og bedre havklima. Hysefisket har også hatt en stor oppsving.

Sterke advarsler

Men nå roper lederen for Fiskeriforskningsinstituttet, Hjalti í Jakupsstovu, varsko. Det samme gjør sosialøkonomer, bankdirektører og Det rådgivende utvalg. Dette utvalget består av danske embedtsmenn som årlig kommer med en rådgivende rappport til den danske statsministeren om situasjonen på Færøyene. ­ Med den fiskeripolitikk vi nå fører, slår vi i filler alt vi har prøvd å bygge opp de siste årene. Fiskepresset på bestandene er alt for stort og de seneste innstramningene i antall fiskedøgn til flåten har ikke hatt noen virkning, sier Hjalti í Jakupsstovu. Han viser til, at ICES er kommet med tilrådning om å redusere fisket 30 prosent. Av politiske grunner ble antall fiskedøgn redusert med 12, 5 prosent i høst. Hjalti í Jakupsstovu mener at denne reduksjonen er latterlig ettersom de aller fleste fartøyene langt i fra hadde brukt opp sine fiskedøgn da reduksjonen ble satt i verk.

Fritt fiske

­ I realiteten har vi fritt fiske for tiden. Hadde vi fulgt rådgivningen fra ICES skulle fiskedøgnene blitt redusert med 50 prosent. Fiskebestandene tåler ikke det overfisket som nå foregår, sier Hjalti í Jakupsstovu. Han henviser til at forsøksfisket i høst klart har vist at torskebestanden kommer til å gå ned de neste årene. Han sier at hvis ikke politikerne lytter mer til rådgivningen fra forskere og andre, kan det bli en katastrofe for det færøyske samfunn.

Bankene kritiske

Direktøren i Føroya Banki, Jørn Astrup Hansen, er også skeptisk til fiskeripolitikken. Han viser til det fiskeribiologene og ''Det Rådgivende Udvalg'' har sagt. I den siste rapporten fra Udvalget står det bl. a. at det fiskes nå så intensivt at flere verdifulle bestander er truet på sikt. Dessuten sier Udvalget at færøysk økonomi er relativt dårlig rustet til å møte et eventuelt tilbakeslag dersom fiskeriet svikter, prisene går ned og renten går opp. Direktøren sier at trass i det gode fisket de siste to-tre årene, har fiskeflåten fremdeles vanskeligheter med rentabiliteten. Han mener at den eneste måten å få økonomien i orden på, må bli å redusere fisket i samsvar med rådgivningen.

Kvotekutt i Barentshavet

Samtidig som fisket i færøysk sone, ifølge fiskeribiologerne, er truet, blir de færøyske kvotene i norsk og russisk sone i Barentshavet redusert med 15 prosent i år. Den eneste muligheten for å opprettholde samme kvotenivå i Barentshavet, er å kjøpe russiske kvoter på rot. Dette er en løsning som færøyske rederier har brukt de siste årene.

Av Helgi Jacobsen


Aftur á forsíðu